Měření termokamerou

Termodiagnostické měření

Termovizní snímkování

Termovize

Zpracování energetického průkazu - štítku
 

Na co se zaměřujeme?

- měření tepelné izolace objektů  a rozvodů

- přehřívání strojních součástí

- zatížení rizikových míst elektrických zařízení

- anomálie ztrát topných systémů

- lokalizace umístění topných systémů v konstrukcích 

 

Co je podstatou naší termodiagnostiky:

Termodiagnostika spočívá v měření kritických teplotních míst a tepelných úniků pomocí termovize čili termokamery.

Měření termokamerou spolu s termodiagnostikou jsou metody pro bezkontaktní a rychlý průzkum objektů z hlediska tepelného vyzařování. Termokamera zachycuje infračervené záření z povrchu sledovaného objektu (tedy povrchové teploty) a převádí teplotní pole na viditelný obraz pomocí stupnice barev - termogram.


Termogram na displeji termokamery umožňuje určit místa s různou teplotou a současně měřit a zobrazovat okamžité hodnoty teploty v bodech teplotního pole.


Provedená kontrola termokamerou a posouzení a rozbor rozložení teplot zaznamenaných termovizí umožní identifikaci kritických míst se zvýšenými tepelnými toky.


Z naměřených dat a termosnímků je vytvořen protokol o výsledcích měření termokamerou, který je podkladem pro podrobnější analýzu příčin a pro návrh na odstranění závad.


Většina poruch se projevuje změnou teploty, díky tomu jsme s naší  termodiagnostikou schopni odhalit velké množství závad.